Cultural Diplomacy as a Political Tool of European Integration Cover Image

Kulturna diplomatija kao političko sredstvo Evropske integracije
Cultural Diplomacy as a Political Tool of European Integration

Author(s): Đorđe Tomić
Subject(s): International relations/trade, Politics and communication, Politics and society, Sociology of Culture, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: kulturna diplomatija; interkulturna komunikacija; međunarodna politika; evropske integracije; proširenje;

Summary/Abstract: Društvene i političke promjene, a posebno one u komuniciranju, dovele su do nove dinamike kada su u pitanju politički akteri u Evropi i odnosi među njima. Pri tome se kultura ponovo javlja, ali na novi način, kao politički sadržaj i kulturna razmjena se smiješta u središte politike. Prevazilazeći državne granice, fenomen kulturne diplomatije obilježava početak XXI-og vijeka. Njena suština je komunikacijska razmjena, cilj joj je širenje uticaja ili saradnja i njeni akteri su raznovrsniji nego ikad. Može li ovakav oblik međunarodnih odnosa i politike biti model za evropsku integraciju i, naročito, za proširenje Evropske unije?

  • Issue Year: 1/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 63-76
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian