Some Characteristics of Leisure time of young people in the Republic of Srpska Cover Image

Neke karakteristike slobodnog vremena mladih u Republici Srpskoj
Some Characteristics of Leisure time of young people in the Republic of Srpska

Author(s): Ivan Šijaković, Mirjana Čeko, Vanja Nišić
Subject(s): Social development, Social Theory
Published by: Naučno udruženje Sociološki diskurs
Keywords: Slobodno vrijeme; mladi; mladi u Republici Srpskoj; sadržaj i kvalitet slobodnog vremena;

Summary/Abstract: Ovaj rad analizira nekoliko aspekata slobodnog vremena mladih u Republici Srpskoj na osnovu podataka dobijenih iz uzorka koji je poslužio kao osnova provedenog istraživanja kojim smo ispitivali stavove i percepciju mladih o slobodnom vremenu u starosnoj dobi od 15 do 25 godina. Cilj ovog rada jeste da se utvrdi kako mladi u Republici Srpskoj provode svoje slobodno vrijeme i kako to utiče na ostale segmente njihovog ličnog i društvenog života, kao i ukupan image mladih. Rad posebnu pažnju poklanja uticaju ekonomskih i socijalnih faktora na kvalitet slobodnog vremena, kao i praćenju stepena zainteresovanosti mladih u RS za kulturne, obrazovne i sportske sadržaje u provođenju slobodnog vremena.

  • Issue Year: 5/2015
  • Issue No: 9
  • Page Range: 49-69
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian