STRUCTURAL BASES OF SOUTH SLAVS MILENARISM IN THE XVII AND XVIII CENTURY Cover Image

СТРУКТУРНЕ ОСНОВЕ МИЛЕНАРИЗМА КОД ЈУЖНИХ СЛОВЕНА У XVII И XVIII ВЕКУ
STRUCTURAL BASES OF SOUTH SLAVS MILENARISM IN THE XVII AND XVIII CENTURY

Author(s): Trajan Stojanović
Contributor(s): Zorica Haci Vidojković (Translator)
Subject(s): History, 17th Century, 18th Century, Identity of Collectives
Published by: Матица српска
Keywords: milenarism; south slavs; structural bases; 17th century; 18th century;

Summary/Abstract: Историчар се јамачно излаже опасности да нашкоди стварности ако омаловажава битну улогу коју у разбијању старих друштвених структура и настајању нових стања имају одметници и „дружине храбрих момака” (Männerverbände). Па ипак, у борбама народа древне цивилизације против декултурације, које се непрестано продужавају, и један историјски феномен још значајнији од деловања одметнутих правдољубаца је, ако не у погледу догађаја који су га обележавали а оно бар као израз друштвене кризе дугог, веома дугог трајања, остао незапажен од већине балканолога. Алудирам на миленаризам, који је добро познат историчарима средњег века на Западу и стручњацима за подвлашћена друштва у некадашњим европским колонијама, али рђаво тумачен или слабо познат међу специјалистима за историју Балкана.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 120
  • Page Range: 21-34
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian