TRAJAN STOJANOVIĆ PIONEER OF BALKAN PEOPLES HISTORY Cover Image

ТРАЈАН СТОЈАНОВИЋ ПИОНИР ИСТОРИЈЕ БАЛКАНСКИХ НАРОДА
TRAJAN STOJANOVIĆ PIONEER OF BALKAN PEOPLES HISTORY

Author(s): Spiros Vrionis Mlađi
Contributor(s): Veselin Kostić (Translator)
Subject(s): History, Geography, Regional studies, Identity of Collectives
Published by: Матица српска
Keywords: Trajan Stojanović; Balkan; people; history;

Summary/Abstract: Написати неколико речи као увод за књигу Између Истока и Запа- да: Балкански и средоземни светови, која износи пред научну јавност обимно дело професора Трајана Стојановића, представља и задовољство и велики изазов. Мада ових двадесет пет студија не представљају целокупна објављена дела професора Стојановића, може се рећи да су оне одличан увод у његову историјску мисао и водич кроз његов значајан допринос нашем схватању историје и политике балканских народа.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 120
  • Page Range: 11-16
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian