ON THE NATURE OF PHILOSOPHICAL CRITICISM IN GENERAL AND ITS RELATIONSHIP TO THE SITUATION OF CONTEMPORARY PHILOSOPHY Cover Image

APIE FILOSOFINĖS KRITIKOS ESMĘ IR JOS SANTYKĮ SU ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS SITUACIJA
ON THE NATURE OF PHILOSOPHICAL CRITICISM IN GENERAL AND ITS RELATIONSHIP TO THE SITUATION OF CONTEMPORARY PHILOSOPHY

Author(s): Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
Subject(s): 19th Century Philosophy, German Idealism
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Kritika, kad ir kokioje meno ar mokslo srityje būtų taikoma, reikalauja kriterijaus, kuris būtų nepriklausomas nei nuo sprendžiančiojo, nei nuo paties dalyko, apie kurį sprendžiama.Ji reikalauja tokio kriterijaus, kuris būtų išvestas ne iš kokio nors paskiro reiškinio arsubjekto ypatybės, bet iš nekintančio ir amžino paties dalyko provaizdžio (Urbild). Kaip kad vaizduojamojo meno idėja nėra sukuriama ar atrandama meno kritikos dėka, o veikiau yra jos suponuojama, taip ir filosofinės kritikos atveju pačios filosofijos idėja yra jos pirminė prielaida ir sąlyga. Be šiosidėjosji vieną subjektyvybę tik supriešintų su kita ir niekad patį absoliutą su tuo, kas sąlygota.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 92
  • Page Range: 180-188
  • Page Count: 9
  • Language: Lithuanian