Grzegorz Błaszczyk, Historical geography of the Grand Duchy of Lithuania. The state and perspectives
of research, 2nd edition, corrected and supplemented, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 200 Cover Image

Grzegorz Błaszczyk, Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan i perspektywy badań, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 200
Grzegorz Błaszczyk, Historical geography of the Grand Duchy of Lithuania. The state and perspectives of research, 2nd edition, corrected and supplemented, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 200

Author(s): Wojciech Walczak
Subject(s): Book-Review
Published by: Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 125-126
  • Page Count: 2
  • Language: Polish