The Process of Strategic Planning in Ministries of Lithuania Cover Image

Strateginio planavimo procesas Lietuvos Respublikos ministerijose
The Process of Strategic Planning in Ministries of Lithuania

Author(s): Mindaugas Kaselis, Gintarė Gritėnaitė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: ministerija; strateginis planavimas; strateginiai planai; ministry; strategic planning; strategic plans

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos ministerijų strateginio planavimo būklė. Identifikuojami ministerijų veiklos planų neatitikimai reikalavimams, nustatoma institucinės struktūros įtaka strateginiam planavimui, įvardinamos skirtinguose strateginio planavimo etapuose išryškėjančios problemos, įvertinama ekonominio sunkmečio įtaka ministerijų strateginiam planavimui. The idea of this article is to present strategic planning at the level of Ministries of Lithuania. The conditions of strategic planning of Lithuanian Ministries are compared and analysed. The authors identify unconformities of Ministries’ performance plans with requirements; define the influence of institutional structure on strategic planning; point out the problems existing at different stages of strategic planning; assess the influence of financial and economic recession on strategic planning at Ministries.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 58
  • Page Range: 73-90
  • Page Count: 18
  • Language: Lithuanian