In memory Cover Image

V paměti
In memory

Author(s): Jiří Plachý, Zdeněk Hazdra, Štěpán Černoušek, Jan Dvořák, Adam Hradilek, Stanislava Vodičková
Subject(s): Obituary
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: obituaries;Mirko Janeček;Naděžda Kavalírová; Mečislav Borák;Miloslav Vlk

Summary/Abstract: This paper contains obituaries dedicated to four personalities: Mirko Janeček, Naděžda Kavalírová, Mečislav Borák and Miloslav Vlk.

  • Issue Year: XI/2017
  • Issue No: 01
  • Page Range: 108-115
  • Page Count: 8
  • Language: Czech