Two ways to the gallows. Life stories of members of the Prague Gestapo Wilhelm Wollner and Friedrich Dennert Cover Image

Dvě cesty na šibenici. Životní osudy příslušníků pražského Gestapa Wilhelma Wollnera a Friedricha Dennerta
Two ways to the gallows. Life stories of members of the Prague Gestapo Wilhelm Wollner and Friedrich Dennert

Author(s): Jiří Plachý
Subject(s): History
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Issue Year: VIII/2014
  • Issue No: 02
  • Page Range: 89-99
  • Page Count: 11
  • Language: Czech