MORIS DIVERŽE (1917–2014) Cover Image

МОРИС ДИВЕРЖЕ (1917–2014)
MORIS DIVERŽE (1917–2014)

Author(s): Miloš Jovanović
Subject(s): Obituary
Published by: Правни факултет Универзитета у Београду

Summary/Abstract: Вероватно би било тешко пронаћи синтагму која боље описује значај и научни допринос Мориса Дивержеа (Maurice Duverger) од оне коју је још 1989. године употребио тадашњи доајен француског уставног права Жорж Ведел (Georges Vedel): „Револуција Диверже“. И заиста, Морис Диверже, чији се животни пут окончао 17. децембра 2014. у 98. години живота, био је пример човека чија стваралачка снага никада није била спутавана етаблираним категоријама и устаљеним конвенцијама. Појам полупредседничког режима, чији је родоначелник управо био Диверже, о томе пружа понајбоље сведочанство. Свакако не и једино.

  • Issue Year: 63/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 330-340
  • Page Count: 11
  • Language: Serbian