Russia and Republic of Srpska: Bonds of people and time Cover Image

Русија и Република Српска - везе народа и времена
Russia and Republic of Srpska: Bonds of people and time

Author(s): Jelena G. Ponomareva
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Sciences, Geopolitics
Published by: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
Keywords: Russian Federation;Republic of Srpska;

Summary/Abstract: Балкан је био и остао зона од великог политичког и економског интересовања за Русију, и мада то није конкретно написано у спољнопо- литичким документима, вјерујте да је то заиста тако. На геополитичком плану борба за територију и ресурсе не слаби него јача; производи врло крваве ратове и Русија као велика свјетска сила и њени савезници Србија и Република Српска на Балкану су укључени у те догађаје. Овдје се мора истакнути да притисци на Републику Српску који долазе са запада пред- стављају наставак такве политике. Босна и Херцеговина је формално не- зависна држава, али фактички је територија под међународном управом.

  • Issue Year: 4/2014
  • Issue No: 8
  • Page Range: 99-101
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian