''CRIMEAN SPRING'' AND THE FUTURE OF EURASIA Cover Image

"КРИМСКО ПРОЛЕЋЕ" И БУДУЋНОСТ ЕВРОАЗИЈЕ
''CRIMEAN SPRING'' AND THE FUTURE OF EURASIA

Author(s): Jelena G. Ponomareva, Miroslav B. Mladenović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: униполаризам; вишеполарни свет; Русија; Запад; украјинска криза; евроазијска интеграција

Summary/Abstract: У раду се даје критика принципа униполарног светског поретка и хегемоније САД. На основу анализе догађаја у последњих 20 година, истакнута је неизбежност кризе западноцентричног модела развоја и извесност формирања мултиполарног света у коме ће Русија бити један од значајнијих субјеката светске политике. Снага оваквог закључка проистиче из историјске праксе развоја међународних односа у оквиру које је евидентан крах сваког досадашњег покушаја унификације и хегемонизације међународног поретка. Такође, сама природа човека као бића па, самим тим и његовог света, неизбежно је плуралистичког карактера. У оквиру вековне борбе за успостављањем праведнијег и хуманијег политичког поретка, искристалисао се принцип поделе власти, односно спречавање владавине из једног центра, без обзира на његове унутрашње карактеристике и обележја. Интензивирање регионалне сарадње, између осталог и на простору Евроазије, представља значајан допринос рушењу идеје и праксе хегемонизације света.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 3
  • Page Range: 185-200
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian