Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Dragi Gorgiev, Katerina Mirčevska
Subject(s): Book-Review
Published by: Институт за национална историја

Summary/Abstract: Дипломатијата и депортацијата на македонските Евреи во 1943/ Diplomacy and deportation of Macedonian Jews in 1943. Зборник на прилози од меѓународната научна конференција „Дипломатијата и депортацијата на македонските Евреи во 1943“, одржана во Скопје на 27 јануари 2015 година, Дипломатски клуб – Скопје, Меморијален центар на холокаустот на Евреите од Македонија, Институт за национална историја, Скопје, 2016 (282) Дипломатски документи за Граѓанската војна во Грција (1947 – 1949), Кн. 2 (избор, вовед и редакција д-р Новица Велјановски), ДАРМ, Скопје 2016

  • Issue Year: 61/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 275-280
  • Page Count: 6
  • Language: Macedonian