“A sociological vison of the forms and spaces of every-day reality — creative aspirations of cognitive banality”. A polemical review of Piotr Sztompka’s book entitled Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak 2016 Cover Image

„Socjologiczny ogląd form i przestrzeni codzienności — twórcze aspiracje poznawczej banalności”. Polemiczna recenzja książki Piotra Sztompki Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak 2016
“A sociological vison of the forms and spaces of every-day reality — creative aspirations of cognitive banality”. A polemical review of Piotr Sztompka’s book entitled Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak 2016

Author(s): Adam Bartoszek
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Sociology, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 8
  • Page Range: 235-244
  • Page Count: 10
  • Language: Polish