Nitelikli/Ustaca İntihal (Skillful Plagiarism): Bir Örnek Vaka Cover Image

Nitelikli/Ustaca İntihal (Skillful Plagiarism): Bir Örnek Vaka
Nitelikli/Ustaca İntihal (Skillful Plagiarism): Bir Örnek Vaka

Author(s): Nejdet Bilgi
Subject(s): Social Sciences
Published by: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Keywords: Plagiarism;

Summary/Abstract: Yaklaşık on yıl önce bir doktora tezinin resmi olmayan veya kitap formatına dönüştürülmüş bir nüshasını görmüştüm. Daha doğrusu, kitap olarak basılacağı belirtilerek hakemliğime gönderilmişti. Manzara şuydu: Tarihi coğrafya üzerine yapılmış bir doktora tezi, temelde aynı şehrin farklı dönemleri üzerine yapılmış beş doktora tezi ve bir kitaba dayanıyordu. Ara sıra bu çalışmaları kaynak gösteriyor ama daha çok onların kaynaklarını kendi görmüş ve bulmuş gibi doğrudan kendi gösteriyordu. Bu şekildeki hiçbir bilgi bu çalışmalardakilerden bir milim fazlalık göstermiyordu. Tez yazarı her bilgiyi kendi ifade şekline sokarak, kendi tespiti gibi sunuyordu. Bunu, konusunun gereği olarak, çoğunlukla bu çalışmalardaki bilgilerin bir kısmını kullanarak ve gösterilen kaynağa atıfta bulunarak yapıyordu. Metnin aralarına da coğrafi kavramlar, bilgiler, harita ve çizimler serpiştirerek görüntüyü kurtarıyordu.

  • Issue Year: III/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 209-231
  • Page Count: 23
  • Language: Turkish