Twelve Documents from the period of 1910-1912 about Kos Disctrict Cover Image

İstanköy Kazası Hakkında 1909-1910 Yıllarına Ait 12 Belge
Twelve Documents from the period of 1910-1912 about Kos Disctrict

Author(s): Nejdet Bilgi
Subject(s): The Ottoman Empire, Source Material
Published by: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Keywords: Kos

Summary/Abstract: Burada yayınlanan 12 belge, 1909 yılının sonları ile 1910 yılının başlarına aittir. İçlerinde en eskisi 1 Kasım 1909, en yeni tarihlisi 2 Şubat 1910 tarihlerine aittir. Belgeler 9 Ekim 1909 (26 Eylül 1325) - 20 Şubat 1910 (7 Şubat 1325) tarihlerinde Cezayir-i Bahr-ı Sefid vilayetinin Rodos sancağı kazalarından İstanköy kaymakamlığı görevinde bulunan, Mehmed Reşid Şahingiray’ın özel evrakı arasında yer almaktadır.

  • Issue Year: II/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 93-124
  • Page Count: 32
  • Language: Turkish
Toggle Accessibility Mode