Christian Bioethics: East and West Cover Image

Христианская биоетика: Восток и Запад
Christian Bioethics: East and West

Author(s): Konstantin Lazukin
Subject(s): Christian Theology and Religion, Ethics / Practical Philosophy, Theology and Religion, Comparative Studies of Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: bioethics; morality; Catholics;

Summary/Abstract: Comparative approach to East and West positions in many ways is very difficult, especially today in the context of vast globalization. Mass mobility and impressive migration increasingly blur the boundaries of definitions. However, a certain approach of the parties to moral and ethical principles, including an understanding of "natural law", philosophical thouths variety, anthropological categories, axiological system and historical perspective helps to trace the development of thought and to designate the dichotomy of East and West mentality. Despite the large amount of scholarly work in this field, the issue about choosing the future path of human development has been high on the agenda of bioethics professionals. Lyginamoji Rytų ir Vakarų pozicijų analizė daugeliu aspektų yra labai sudėtinga, ypač šiandieninės globalizacijos kontekste. Masinis žmonių judėjimas ir migracija vis labiau trina apibrėžimų ribas. Vis dėlto, atsižvelgimas į tam tikrą šalių požiūrį į moralinius ir etinius principus, įskaitant „prigimtinės teisės“ suvokimą, filosofinių minčių įvairovę, antropologines kategorijas, aksiologinę sistemą ir istorinę perspektyvą padeda atsekti minties vystymąsi ir įvardyti Rytų ir Vakarų mentalitetų dichotomiją. Nepaisant didelio mokslinių darbų kiekio, atliekamo šioje srityje, tolesnio kelio pasirinkimas žmogaus vystymosi klausimas bioetikos profesionalams išlieka labai aktualiu.

  • Issue Year: 92/2017
  • Issue No: 64
  • Page Range: 53-64
  • Page Count: 12
  • Language: Russian