Spatial Autocorrelation of Communes’ Income Potential in Selected Metropolitan Areas Cover Image

Autokorelacja przestrzenna potencjału dochodowego gmin w wybranych obszarach metropolitalnych
Spatial Autocorrelation of Communes’ Income Potential in Selected Metropolitan Areas

Author(s): Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
Subject(s): Public Finances
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: spatial autocorrelation; local and global Moran I ; metropolitan areas; own income potential; autokorelacja przestrzenna; statystyki lokalna i globalna I Morana; metropolie; obszary metropolitalne; wł

Summary/Abstract: A commune’s own income potential, indicative of financial self sufficiency, underpins the ability of its government to foster local growth. Accurate recognition of the potential levels necessary for improvement of development policies requires that, apart from considering communes’ own potential, neighbouring communes’ potential should be taken into account, especially if the neighbours are large urban centres of substantial demographic and economic capacity. This article aims to examine spatial autocorrelation of income potential of metropolitan communes of Warsaw, Poznań, Wrocław, and Cracow metro areas in 2014. The study draws on data published by the Central Statistical Office in the Local Data Bank and uses the R programme packages, such as spdep, maptools, and shapefiles for calculations. / Własny potencjał dochodowy gmin stanowi nie tylko o ich poziomie samodzielności finansowej, ale przede wszystkim o zdolności danej JST do kreowania rozwoju lokalnego. W celu ulepszenia prowadzonej polityki rozwoju regionalnego, w identyfikacji poziomu własnego potencjału dochodowego JST należy brać pod uwagę nie tylko wewnętrzny potencjał poszczególnych gmin (m.in. demograficzny i gospodarczy), ale także uwzględnić ich lokalizację przestrzenną, a zwłaszcza oddziaływanie największych miast – metropolii. Celem artykułu jest ocena zjawiska autokorelacji przestrzennej w zakresie kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin w wybranych obszarach metropolitalnych – warszawskim, poznańskim, wrocławskim oraz krakowskim w 2014 roku. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). Obliczenia wykonano w programie R z wykorzystaniem pakietów spdep, maptools i shapefiles.

  • Issue Year: 4/2017
  • Issue No: 330
  • Page Range: 155-168
  • Page Count: 14
  • Language: English