Relationships between the Features of the Polish Domain Websites and Their International Activity on the Internet Cover Image

Związki między cechami domen internetowych polskich marek a ich międzynarodową aktywnością w Internecie
Relationships between the Features of the Polish Domain Websites and Their International Activity on the Internet

Author(s): Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk, Piotr Zaborek, Jolanta Mazur, Andrzej Sznajder, Bartosz Targański
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: cechy domen internetowych; strony WWW; umiędzynarodowienie; polskie marki

Summary/Abstract: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: czy występują związki między cechami domen polskich marek eksportowych a wywoływaną przez nie aktywnością w Internecie? W tym celu zrealizowano badania ilościowe polegającena obserwacji i rejestrowaniu cech witryn internetowych marek eksporterów i uzupełniono o dane wtórne na temat ruchu internetowego oraz wyników finansowych gestorów marek. Zbiorowość badawcza to 402 najsilniejsze polskie marki dóbr konsumpcyjnych, sprzedawane na rynkach zagranicznych. Stwierdzono, że każda z obserwowanych cech (liczba wersji językowych, liczba możliwości kontaktu w języku obcym, liczba wersji językowych sklepu internetowego) jest pozytywnie skorelowana z odsetkiem odwiedzin z zagranicy.

  • Issue Year: 368/2017
  • Issue No: 3/2
  • Page Range: 423-438
  • Page Count: 16
  • Language: Polish