Methodological Problems of Risk Management in Public Organisations Cover Image

Metodyczne problemy zarządzania ryzykiem w organizacjach publicznych
Methodological Problems of Risk Management in Public Organisations

Author(s): Piotr Tworek
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Public Finances
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Keywords: zarządzanie ryzykiem; zarządzanie strategiczne; zarządzanie publiczne; organizacje publiczne; szpitale publiczne

Summary/Abstract: Integralnym elementem zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami publicznymi jest zarządzanie ryzykiem. Ryzykiem w praktyce organizacyjnej należy bowiem zarządzać w sposób zintegrowany i systemowo. Dlatego celem artykułu jest przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem w organizacjach sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem uniwersalnych zasad i metod, które należy stosować w zarządzaniu publicznym. Rozważania zawarte w artykule mają, z jednej strony, charakter rozważań teoretyczno-koncepcyjnych, z drugiej zaś wskazują na aplikacyjny wymiar postulowanych w nim rozwiązań. Rozważania teoretyczne w artykule zilustrowano wynikami badań empirycznych przeprowadzonymi wśród wybranych szpitali publicznych w Polsce. W artykule wykorzystano metodę syntezy.

  • Issue Year: 368/2017
  • Issue No: 3/2
  • Page Range: 116-124
  • Page Count: 9
  • Language: Polish