Prince Nikola's visit to Abdul Hamid II in 1833. Cover Image
  • Price 3.00 €

Posjeta knjaza Nikole Abdul Hamidu II 1883. godine
Prince Nikola's visit to Abdul Hamid II in 1833.

Author(s): Jovan Muhadinović
Subject(s): Diplomatic history, Political history, 19th Century, The Ottoman Empire
Published by: Almanah
Keywords: Prince Nikola; Abdul Hamid II; 19th century; Montenegro; The Ottoman Empire;

Summary/Abstract: Druga polovina 19. vijeka nije bila naklonjena Osmanskom carstvu. Poslije Berlinskog kongresa 1878. Crna Gora je dobila punu nezavisnost. Sad više sultan ni formalno nije mogao da svojata prostor ove države. Ubrzo je uslijedila i okupacija Bosne i Hercegovine od strane Autrougarske, tako da je postojala opravdana zabrinutost na Bosforu. Porta je na sve načine pokušavala da izgladi nesporazume sa narodima na Balkanu, pa i sa Crnogorcima. Oktobra 1881. knjaz Nikola je od strane turskog suverena pozvan da posjeti Carigrad. Na ostvarivanju posjete crnogorskog gospodara Carigradu je već uveliko bio usmjeren i Riza-beg, osmanski predstavnik na Cetinju. U tom trenutku Turska nudi Crnoj Gori dva saveza protiv Austrougarske, čija politika širenja na Balkanu nimalo nije odgovarala crnogorskim interesima, kao ni turskim. Imperijalistička politika Hazburgovaca ugrožavala je politiku obije zemlje. Susret kao i ponuđeni savez dvije države sem toga je onemogućavao neriješen status njihovih granica. Razgraničenje u Zeti na dijelu sjeverno od Podgorice kao i na potezu od mora do Jezera nije bilo završeno na obostrano zadovoljenje. U cilju toga je u Albaniju bio poslat novi mušir da podupre i utiče na svršetak ovog zadatka. Ni nagovaranje novog komesara u Komisiji za razgraničenje, nije ubijedilo knjaza da ode u Carigrad. Napomenuo je da se takva posjeta ne obavlja u prolazu.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 75-76
  • Page Range: 169-176
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian