The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction Cover Image

Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí (Úvod)
The Paths of Secularisation in the Long 19th Century. An Introduction

Author(s): Peter Šoltés, Michal Kšiňan
Subject(s): Cultural history, History of ideas, Social history, Politics and religion, 19th Century
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: secularisation;19th Century;Josephinism;Political Catholicism;mixed marriages;Kingdom of Hungary;Czechoslovakia;

Summary/Abstract: Vpravidelných intervaloch sa v politickom diskurze na Slovensku otvára otázka odluky cirkvi od štátu. Zvyčajne sa tak deje v súvislosti s výsledkami sčítaní obyvateľstva, v predvolebnom období alebo ako naposledy pri referende, keď sa v doteraz nebývalej miere mobilizovali dva tábory s odlišnou hodnotovou a svetonázorovou orientáciou. V súvislosti s polemikami o vzťahu štátu a cirkví sa celkom prirodzene dostáva do centra pozornosti aj koncept sekularizácie. V médiách i na verejnosti zaznievajú otázky, či je Slovenská republika sekulárny štát, ako to deklaruje naša ústava, do akej miery je právne nastavenie štátu a symbolické správanie jeho in- štitúcií ku náboženstvám (cirkvám) zastúpeným v spoločnosti neutrálne, aké úlohy môžu (majú) plniť cirkvi vo verejnom priestore a pod. Tieto otázky a na ne prichádzajúce odpovede vyvolávajú často vášnivé reakcie. To však nie je nový problém 20. alebo 21. storočia. V tomto čísle časopisu Forum historiae sme si za cieľ stanovili poukázať na niektoré, doteraz málo reflektované aspekty sekularizačného procesu v „dlhom“ 19. storočí.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 1-9
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak