Ewa Domagała-Zysk, Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004 Cover Image

Ewa Domagała-Zysk, Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004
Ewa Domagała-Zysk, Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004

Author(s): Aleksandra Borowicz
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 34/2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 201-203
  • Page Count: 3
  • Language: Polish