„Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny”. Sprawozdanie z konferencji naukowej Cover Image

„Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny”. Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny”. Sprawozdanie z konferencji naukowej

Author(s): Magdalena Waniewska
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 34/2006
  • Issue No: 1
  • Page Range: 250-253
  • Page Count: 4
  • Language: Polish