Serbian Encyclopedistics and Capital Publishing Projects in Serbia Cover Image

Српска енциклопедистика и капитални издавачки пројекти у Србији
Serbian Encyclopedistics and Capital Publishing Projects in Serbia

Author(s): Dejana Đ. Ocić
Subject(s): Conference Report
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Трибина о актуелним питањима енциклопедистике у нашој култури одржана је 1. новембра 2014. године у оквиру програма 59. Међународног сајма књига у Београду. У разговору су учествовали: проф. др Драган Станић – председник Матице српске и Уређивачког одбора Српске енциклопедије; проф. др Радош Љушић – главни уредник једнотомне Енциклопедије српског народа и Школског свезнања и уредник струке Школство, педагогија и просветне установе у Српској енциклопедији; проф. др Бранко Бешлин – главни уредник Српског биографског речника; проф. др Душан Иванић – уредник струке за књижевност Српске енциклопедије и Енциклопедије српског народа. Модератор трибине била је Дејана Оцић, енциклопедиста и уредник за лексикографију у Заводу за уџбенике у Београду.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 150
  • Page Range: 195-209
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian