THE “POETRY” AND “ART” OF THE PSALMS IN IVAN FRANKO’S PROSE (ON THE MATERIAL OF NOVEL “A THORN IN FOOT”) Cover Image

THE “POETRY” AND “ART” OF THE PSALMS IN IVAN FRANKO’S PROSE (ON THE MATERIAL OF NOVEL “A THORN IN FOOT”)
THE “POETRY” AND “ART” OF THE PSALMS IN IVAN FRANKO’S PROSE (ON THE MATERIAL OF NOVEL “A THORN IN FOOT”)

Author(s): Liliya Roman, Igor Roman
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Ukrainian Literature, Biblical studies
Published by: Видавництво ВДНЗ України « Буковинський державний медичний університет »
Keywords: Psalm 31; Intertext; Chronotope; Archetype; Education; Wirkungsgeschihtlishes Bewustsein; Erleibnis; hermeneutics;

Summary/Abstract: У першій частині статті ««Поезія» і «мистецтво» псалмів у прозі І. Франка.» репрезентується контекстуальний та екстратекстуальний аналіз відомої новели І. Франка «Терен у нозі». Вперше в історії літературної критики розглянуто псалом 31 як інтертекст і хронотоп новели І. Франка «Терен у нозі». Показано актуальність екзегетичної традиції у якості ключа для експлікації змісту сакральних образів і біблійних матеріалів у прозових творчості письменника. Розкрито численні проблемогенні фактори, які перешкоджають виробленню єдиної чіткої методики аналізу біблійних матеріалів у творчості І. Франка. На основі компаративного аналізу філософських, етнографічних і літературно-критичних творів, доведено, що підхід, репрезентований у етнографічних, літературнокритичних і художніх творах І. Франка, відповідає засадничим настановам концепції «Bildung» виробленої в надрах німецької філософської традиції. На матеріалі новели І. Франка «Терен у нозі» показано спорідненість його літературної обробки етнографічних матеріалів із підходами повʼязаними з концепціями «Erleibnis» та «Wirkungsgeschihtlishes Bewustsein» впровадженими у методологію гуманітарних дисциплін В. Дільтаєм та Г. Гадамером. В статті аналізуються герменевтичні витоки, історичні та соціокультурні передумови формування зазначеного вище творчого підходу І. Франка. Зважуючи аргументи щодо внутрішніх і зовнішніх чинників спільних рис методологічної парадигми В. Дільтая, Г. Гадамера та І. Франка автори обговорюють концептуальні ландшафти міжкультурного діалогу, які накладають свій карб на контекстуальні та інтертекстуальні методи аналізу. Висвітлено важливі аспекти екстратекстуального аналізу основних біблійних парадигм. Розкрито недосліджені раніше прийоми авторської обробки старозавітних матеріалів у новелі «Терен у нозі».

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 116-121
  • Page Count: 6
  • Language: English