Protect us, Lord, from ideology! Cover Image
  • Price 3.90 €

Broń nas, Boże, od ideologii!
Protect us, Lord, from ideology!

Author(s): Maciej Zięba
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Brałem onegdaj udział w międzynarodowej dyskusji o problemach globalizacji. Jeden z referentów, uznanej sławy francuski intelektualista, okazał się zawziętym przeciwnikiem globalizacji. Globalisation — dowodził — odpowiada za ubezwłasnowolnienie współczesnych państw na rzecz międzynarodowych korporacji, wyzysk krajów Trzeciego Świata i narastanie przepaści społecznych na świecie. Co jednak powiedzieć — padło pytanie z sali — na fakt, że efektem globalizacji jest również radykalne przyspieszenie przepływu informacji w skali całej planety, zmniejszenie dystansu pomiędzy ludźmi różnych kontynentów, wzmocnienie dialogu międzykulturowego, wzrost globalnej świadomości ekologicznej czy też humanitarne interwencje ONZ w krajach, w których łamane są prawa człowieka? Te zjawiska — odparł ze spokojem ów profesor — nie należą do globalisation. To są przejawy mondialisation, a mondialisation jest zjawiskiem pozytywnym.

  • Issue Year: LVI/2013
  • Issue No: 651
  • Page Range: 176-181
  • Page Count: 6
  • Language: Polish