The interdisciplinary nature of the Polish glottodidactics Cover Image
  • Price 3.90 €

Interdyscyplinarność glottodydaktyki polonistycznej
The interdisciplinary nature of the Polish glottodidactics

Author(s): Władysław T. Miodunka
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: glottodydaktyka; językoznawstwo stosowane; nauczanie języka polskiego; nauczanie języków obcych; lingwistyka stosowana; Polish glottodidactics; linguistics; teaching Polish as a foreign language;
  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 06
  • Page Range: 67-81
  • Page Count: 15
  • Language: Polish