Jubilee of Professor Marii Strycharskiej-Brzeziny Cover Image
  • Price 3.90 €

O obecność w historii języka polskiego studiów nad polszczyzną mniejszości narodowych i grup etnicznych. Jubileusz Prof. Marii Strycharskiej-Brzeziny
Jubilee of Professor Marii Strycharskiej-Brzeziny

Author(s): Władysław T. Miodunka
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: We wrześniu 2010 r. Maria Strycharska-Brzezina, jedna z najoryginalniejszych uczonych na Wydziale Polonistyki UJ w zakresie lingwistyki polonistycznej i socjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad polszczyzną mniejszości narodowościowych i etnicznych oraz socjostylistyki, obchodzi swe 70. urodziny, a także jubileusz 45-lecia pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jubileusz ten jest dobrą okazją do podsumowania jej osiągnięć, do ukazania w nowym świetle całego dorobku naukowego, zwłaszcza tych jego części, które – zdaniem piszącego te słowa – nie spotkały się z takim uznaniem i odzewem, na jaki zasługiwały i zasługują. Oczywiście, pisząc to, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zmieniły się realia badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych między rokiem 1965, rokiem, w którym młoda absolwentka studiów polonistycznych podejmowała pracę w Katedrze Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UJ, a rokiem 2010, w którym obchodzi swój jubileusz jako profesor zwyczajny w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych na Wydziale Polonistyki UJ. W obraz tych zmian wpisuje się nie tylko powstanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r. Wydziału Polonistyki, ale też publikowanie od 2006 r. przez ten wydział językoznawczego czasopisma naukowego „LingVaria”, w którego powstawaniu Jubilatka odegrała istotną rolę, będąc w latach 2005–2010 przewodniczącą jego Kolegium Redakcyjnego.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 10
  • Page Range: 267-277
  • Page Count: 11
  • Language: Polish