Significance and impact of outsourcing of logistics processes - case study Cover Image

Znaczenie i skutki outsourcingu procesów logistycznych – case study
Significance and impact of outsourcing of logistics processes - case study

Author(s): Ewa Kulińska, Anna Koziarska
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: supply chain; outsourcing; risk; logistics processes; statistical inference; the rate structure

Summary/Abstract: Celem publikacji jest ustalenie znaczenia i skutków outsourcingu procesów logistycznych, identyfikacja źródeł, rodzajów, przyczyn i skutków ryzyka oraz analiza stanu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykorzystującym outsourcing procesów logistycznych. Do weryfikacji celu wykorzystano narzędzia badawcze i teoretyczne, takie jak: analiza, synteza, uogólnienia, porównania. W zakresie metod praktycznych wykorzystano: metodę obserwacji oraz metody obliczeniową i analityczną, w tym metody statystyczne (testowanie hipotez statystycznych parametrycznych). Wymierne korzyści prowadzonych badań to wykazanie, na poziomie istotności α = 0,05, że zły obieg informacji, nieterminowość przewozu i złe rozplanowanie tras wymagają natychmiastowej interwencji, wskaźniki struktur pozostałych badanych defektów są akceptowalne.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 55
  • Page Range: 82-98
  • Page Count: 17
  • Language: Polish