„Zaprawić naukę humorem…” Cover Image

„Zaprawić naukę humorem…”
„Zaprawić naukę humorem…”

Author(s): Danuta Ulicka
Subject(s): Studies of Literature, Book-Review
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza

Summary/Abstract: „... a humor nauką” – głosi ciąg dalszy motta, którym w roku 1925 Aleksandr Finkel, Aleksandr Rozenberg i Ester Papiernaja, filologowie związani z Uniwersytetem Charkowskim, opatrzyli swój zbiór naukowych parodii Parnas dybom. Już sam nadany mu tytuł, ponad wszelką wątpliwość odsyłający do spektaklu Meyerholda Ziemla dybom z 1923 roku, sygnalizował ich dystans do akademickiej oficjalności. Parnas dęba – powinien brzmieć przekład tej dwugłosowej formuły tytułowej, bo aluzja do Tuwima wzmacnia jeszcze postulowane w zbiorze nastawienie karnawałowe, uprawianie „nauki śmiechowej”, jak ją określał Bachtin, z którą, jak zapewniał z kolei Szkłowski, „się tańczy”. Ten z pewnością Nietzscheański, tak u Bachtina, jak u Szkłowskiego, taniec nie tylko nie pozbawiał jej powagi, ale przeciwnie – powagi przydawał.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 22
  • Page Range: 311-315
  • Page Count: 5
  • Language: Polish