Recensions and Book Rewiews Cover Image

Recenzije i prikazi
Recensions and Book Rewiews

Author(s): Ana Zadro, Goran Mijočević, Jela Sabljić Vujica, Dijana Pinjuh, Marina Beus, Dijana Korać, Ljiljana Rajković
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Mirjana Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Školska knjiga, Zagreb, 2016., 181. str. Nenad Cambi, Dioklecijan. Vir prudens, moratus callide et subtilis ili inventor scelerum et machinator omnium malorum. Povijesne kontroverze i današnje dileme, Književni krug Split - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016., 315 str. Jacques Le Goff, Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?, TIM press, Zagreb, 2015., 122 str. Tomislav Popić, Krojenje pravde. Zadarsko sudstvo u srednjem vijeku (1358.-1458.), Plejada, Zagreb, 2014., 254 str. Miroslav Palameta, Fikcionalnost životopisa Petra Berislavića, Školska knjiga, Zagreb - Split - Mostar, 2016., 353 str. Miroslav Akmadža, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim, knj. II., 1967.-1990., Lektira d.o.o. - Hrvatski institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Kostrena - Slavonski Brod, 2016. Katica Jurčević - Ozana Ramljak - Zlatko Hasanbegović (ur.), Hrvatska i Turska. Povijesno-kulturni pregled, Srednja Europa - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2016., 136 str. Croatica christiana periodica, vol. 40, br. 77, Zagreb, 2016., str. 272; vol. 41, br. 78, Zagreb, 2016., str. 330. Prilozi, 45, Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju, Sarajevo, 2016., 387 str. O Strasti za životom Emila Bobanovića Ćolića

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 367-415
  • Page Count: 49
  • Language: Croatian