The first corpus-based grammar of Czech Cover Image

První korpusová mluvnice češtiny
The first corpus-based grammar of Czech

Author(s): Markéta Ziková, Pavel Kosek, Klára Osolsobě, Michal Křístek, Jarmila Vojtová
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro jazyk český

Summary/Abstract: Review of Václav Cvrček et al.: Mluvnice současné češtiny 1 - Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum, 2010. 354 s.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3
  • Page Range: 142-152
  • Page Count: 11
  • Language: Czech