The Sharing Economy from the Perspective of the Tourism Sector Entrepreneurs Cover Image

Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego
The Sharing Economy from the Perspective of the Tourism Sector Entrepreneurs

Author(s): Katarzyna Czernek, Dagmara Wójcik
Subject(s): Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Summary/Abstract: Gospodarka współdzielenia (sharing economy) od kilku lat cieszy się rosnącym zainteresowaniem badaczy, jednak wciąż stanowi obszar słabo rozpoznany,wymagający dalszych badań. Pojawienie się nowych graczy na rynku, oferujących alternatywne formy podróżowania z wykorzystaniem platform technologicznych, może budzić niepewność wśród przedsiębiorstw, świadczących swoje profesjonalne usługi w sektorze turystycznym. Celem artykułu jest zatem przedstawienie wyników badań na temat postrzegania gospodarki współdzielenia przez przedsiębiorców z sektora turystycznego w zakresie następujących aspektów: 1) czy omawiana koncepcja jest im znana, 2) czy dostrzegają realizowane w jej ramach aktywności, zarówno w sektorze turystycznym, jaki na obszarach turystycznych, prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wnioski sformułowano na podstawie eksploracyjnych, indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w każdym z polskich województw.

  • Issue Year: 368/2017
  • Issue No: 3/1
  • Page Range: 66-76
  • Page Count: 11
  • Language: Polish