The 19th conference in honour of Jonas Jablonskis commemorating the 100th anniversary of Lietuvjų kalbos sintaksė (Syntax of the Lithuanian Language) Cover Image

19-oji Jono Jablonskio konferencija Lietuvjų kalbos sintaksės šimtmečiui paminėti
The 19th conference in honour of Jonas Jablonskis commemorating the 100th anniversary of Lietuvjų kalbos sintaksė (Syntax of the Lithuanian Language)

Author(s): Ugnė Tamašauskaitė
Subject(s): Baltic Languages
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: Vilniaus universitete 2012 m. spalio 5 d. vyko devynioliktoji (nuo 1993 m.) Jono Jablonskio konferencija. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros surengta konferencija šįkart buvo skirta 1911 m. Seinuose išleistos Rygiškių Jono (J. Jablonskio) Lietuvjų kalbos sintaksės šimtmečiui paminėti. Perskaityti penki sintaksės teorijai ir praktikai skirti pranešimai: kalbėta apie žodžių, žodžių junginių ir sakinių vartoseną, aptarti sintaksės raidos polinkiai. Pabrėžta Lietuvjų kalbos sintaksės, pavadintos dovana lietuvių kalbai, nauda ir svarba mokykloms: iki tol vadovėlių, kuriuose būtų sintaksės dalis, labai trūko.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 85
  • Page Range: 230-231
  • Page Count: 2
  • Language: Lithuanian