ASPECTS AND REFLECTIONS OF HOMELAND Cover Image

ASPEKTI I REFLEKSIJE ZAVIČAJA
ASPECTS AND REFLECTIONS OF HOMELAND

Author(s): Edhem Muftić
Subject(s): Cultural Essay, Societal Essay
Published by: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Summary/Abstract: Višeznačna su i prijatna, ponekada i bolna, sjećanja vezana za ZAVIČAJ, društvenii prirodni milje prema kojem niko nije ravnodušan. Zavičaj se voli, često pominje, o njemu piše i uzdiše – pišu se romani i priče, pjevaju pjesme. Prvobitni /iskonski/ ZAVIČAJ, u teorijama učenjaka, posebno filozofa, sociologa historičara, ima posebno značenje.

  • Issue Year: 7/2014
  • Issue No: 7
  • Page Range: 77-82
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian