Ethnic exogamy as a factor of identity construction: the example of the Serbs in Budapest and the surrounding area Cover Image

Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета: пример Срба у Будимпешти и околини
Ethnic exogamy as a factor of identity construction: the example of the Serbs in Budapest and the surrounding area

Author(s): Mladena Prelić
Subject(s): Inter-Ethnic Relations, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Етнографски институт САНУ

Summary/Abstract: У раду се говори о српској заједници у Мађарској, на примеру Будимпеште и околине. Нагласак је на једној упадљивој промени, до које је дошло посебно у првој половини прошлог века: заједница је, у погледу склапања мешовитих бракова, од изразито затворене постала изразито отворена.Осим егзактних бројчаних података који илуструју ову појаву, у раду се износе и ставови припадника српске заједнице према етнички егзогамним браковима. Говори се и о томе какве евентуалне последице има склапање великог броја мешовитих бракова по одржавање етничког идентитета. Посебно је истакнуто како се осећају и опредељују, као и како су унутар заједнице прихваћени, потомци из оваквих бракова.

  • Issue Year: LIII/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 51-64
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian