ABORTION Cover Image

ABORTUS
ABORTION

Contributor(s): Ferid Dautović (Translator)
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Islam studies, Health and medicine and law
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Keywords: Abortion; Health; Embrio; Fikh;

Summary/Abstract: Abdulhak Hamiš, profesor fikha na univerzitetu u Emiratima, ustvrdio je da je život embriona-zametka sa stanovišta islamskog prava poštovan i cijenjen s obzirom da je to biće koje posjeduje život i kome je potrebna briga i pažnja pri svakom pokretu u svakoj situaciji. Zbog toga, trudna žena može jesti uz ramazan, a ako će post otežati njenu trudnoću, onda ne smije postiti, odnosno obaveza joj je (vadžib) da jede. Zametak uživa puna i potpuna prava u svojoj porodici, a pravo na život je među prvima i osnovnim pravima. Stoga se kazna odmazde (kisas) ili kamenovanje (redžm) odgađa kod majke trudnice radi očuvanja zametka, odnosno njegova prava na život koje se ne smije dovoditi u pitanje radi izvršenja kazne.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 16
  • Page Range: 37-39
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian