REVIEW Cover Image

PREGLED
REVIEW

Author(s): Miroslav Jurešić, Mirza Sarajkić, Abdurahman Ljevaković, Mirsad Turanović, Ferid Dautović, Saudin Gobeljić
Subject(s): Review
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Summary/Abstract: Mirza SARAJKIĆ - NAŠA MAHRAMA, NAŠ(A) ODGOVOR(NOST) - Zašto marama? Bosanskohercegovačke muslimanke o životu i radu pod mahramom, Đermana Šeta, CNS i CIPS, Sarajevo, 2011. godine, str. 204. Abdurahman LJEVAKOVIĆ - RASCIJEPLJENI ZAPAD - Rascijepljeni Zapad (Der gespaltene Westen), Jürgen Habermas, preveo s njemačkog Sulejman Bosto, RABIC i ECLD, Sarajevo, 2010. Mirsad TURANOVIĆ - KAD OPADA LIŠĆE - Rešat Nuri Guntekin: Kad opada lišce, roman; prevela s turskog jezika Kerima Filan, Connectum, Sarajevo, 2011., 174 str. Saudin GOBELJIĆ - AMBER - GRAD ISTINE, LJUBAVI I NADE - Kemal Obad: Amber, zbirka poezije, IK Connectum, Sarajevo, 2011. Ferid DAUTOVIĆ - POD BOSANSKIM KUBETOM Miroslav JUREŠIČ - TRGOVINA LJUDIMA - (Concilium – Međunarodni teološki časopis, godina XLVII, broj 3, lipanj 2011)

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 47
  • Page Range: 128-134
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian