FIDES Federation of Library Libraries Federation: Discussion of the results of the survey conducted in 2007 Cover Image

Biblioteki Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES: Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej w 2007 roku
FIDES Federation of Library Libraries Federation: Discussion of the results of the survey conducted in 2007

Author(s): Jolanta Szulc
Subject(s): Other, Evaluation research
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Na organizację biblioteki składa się szereg elementów konstrukcyjnych, z których powstaje struktura organizacyjna i ciąg zorganizowanych działań. Należą do nich: personel, zbiory wraz z ich zawartością, użytkownicy, procesy i aparatura3. Według definicji podanej w „Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego”, organizacja biblioteki to jej struktura organizacyjna i metody realizacji procesów w niej zachodzących.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 24-25
  • Page Range: 5-23
  • Page Count: 19
  • Language: Polish