Report of the Office for Development and Computerization of Federation of Church Libraries FIDES for the period of 29.09.2006-17.05.2007 (From the 12th General Assembly to the Management Board) Cover Image

Sprawozdanie Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES za okres 29.09.2006-17.05.2007 (Od XII Walnego Zgromadzenia do zebrania Zarządu) Ks. Krzysztof Gonet
Report of the Office for Development and Computerization of Federation of Church Libraries FIDES for the period of 29.09.2006-17.05.2007 (From the 12th General Assembly to the Management Board)

Author(s): Krzysztof Gonet
Subject(s): Other
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Prace bieżące: 1) Udział w 13 naradach w Dziale Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej na temat kierunków rozwoju programu komputerowego MAK (realizacja porozumienia FIDES-BN z 2001 r.) 2) Udział w Konferencjach na temat Komputeryzacji Bibliotek wraz z wystąpieniami: - listopad 2006 – Warszawa BN-SBP - kwiecień 2007 – Kielce

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 22-23
  • Page Range: 165-167
  • Page Count: 3
  • Language: Polish