Honorary members of FIDES Federation Cover Image

Członkowie Honorowi Federacji FIDES
Honorary members of FIDES Federation

Author(s): Krzysztof Gonet
Subject(s): Other
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: Statut Federacji FIDES przewidział możliwość przyznawania przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, „Członkostwa Honorowego” osobom o szczególnych zasługach dla Federacji. Z okazji XV-ej rocznicy zainicjowania Federacji FIDES, w dniu 26 września 2006 roku XII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych przyznało tytuł „Członka Honorowego” następującym osobom...

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 22-23
  • Page Range: 10-13
  • Page Count: 4
  • Language: Polish