FINANCIAL MANAGEMENT IN THE NON-PROFIT INSTITUTES AND CHALLENGES Cover Image

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W INSTYTUCJI NON-PROFIT PROBLEMY I WYZWANIA
FINANCIAL MANAGEMENT IN THE NON-PROFIT INSTITUTES AND CHALLENGES

Author(s): Jolanta Szulc
Subject(s): Other, Socio-Economic Research
Published by: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

Summary/Abstract: W praktyce można spotkać różne podejścia do rozumienia relacji pomiędzy trzema sektorami gospodarki: prywatnym (w którym dominują przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym), publicznym (instytucje publiczne) i społecznym (organizacje pozarządowe). Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z organizacją i działalnością instytucji non-profit w Polsce.

  • Issue Year: 16/2010
  • Issue No: 30-31
  • Page Range: 81-99
  • Page Count: 19
  • Language: Polish