Few remarks on the book written by Rafał Łętocha "Ekonomia współdziałania" Cover Image

Skrajem otchłani: Chrześcijanie wobec żywiołów globalnego rynku. Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy "Ekonomia współdziałania"
Few remarks on the book written by Rafał Łętocha "Ekonomia współdziałania"

Author(s): Jarosław Tomasiewicz
Subject(s): Economy, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summary/Abstract: Uwagi na marginesie książki Rafała Łętochy Ekonomia współdziałania. Katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 250

  • Issue Year: 49/2016
  • Issue No: 4
  • Page Range: 371-382
  • Page Count: 12
  • Language: Polish