Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego (Etymological dictionary of Polish), Warsaw 2000 Cover Image
  • Price 2.50 €

Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000
Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego (Etymological dictionary of Polish), Warsaw 2000

Author(s): Magdalena Majdak, Mirosław Bańko, Agnieszka Ewa Piotrowska
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Autor, Andrzej Jan Bańkowski (ur. 5 I 1931 r. w Łodzi), jest doktorem habilitowanym, emerytowanym profesorem nadzwyczajnym w WSP w Częstochowie. Po maturze (Łódź 1949) kształcił się najpierw w Krakowie (Uniwersytet Papieski Towarzystwa Jezusowego, Wydział Filozofii, doktorat 1954), potem na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium z zakresu filologii klasycznej 1961, doktorat z zakresu językoznawstwa polskiego 1974).

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 06
  • Page Range: 88-92
  • Page Count: 5
  • Language: Polish