ALBUM OF DOROŠKIH Cover Image

ALBUM DOROŠKIH
ALBUM OF DOROŠKIH

Author(s): Milica Mićić Dimovska
Subject(s): Novel
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Ko je pravio redosled fotografija u njemu? Moja baka ne zna da odgovori na to pitanje. Za nju je važno da se redosled ne menja. O, to mora da je bio neko meni vrlo sličan. Mračan, mračan. Kako me ispunjavaju jezom te fotografije, naročito one na kojima su deca, tolika bezimena deca, postavljena na ćebad ili u stolac, deca sa loptom u krilu, deca koja su tek nau~ila da sede, vidi se to po onoj krutoj nameštenosti udova, koja samo što nije popustila, kao kada biste lutku postavili u sedeći stav prethodno joj savivši trup u pravougaoni položaj.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 432
  • Page Range: 45-47
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian