PRINTS OF THINGS ON WALLS, SHADOWS... Cover Image

OTISCI STVARI NA ZIDOVIMA, SENKE...
PRINTS OF THINGS ON WALLS, SHADOWS...

Author(s): Milica Mićić Dimovska
Subject(s): Short Story
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Otisci stvari na zidovima, senke upijene u njih, tamna pravougaona polja različitih dimenzija, u koje, kao u nekoj igri prepoznavanja formi, treba smestiti delove nameštaja s odgovaraju}im konturama, kredenac, komodu, garderobni ormar, vitrinu, da, i kućicu sata s onim reckavim tornji}em kao da je u pitanju nekakav zamak za lutke, ili, možda kavez, čija je staklena vrata otvarao moj otac, s vremena na vreme, da bi podesio klatno i tegove...

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 435
  • Page Range: 115-118
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian