CONFERENCE REPORT Cover Image

IZVJEŠTAJI
CONFERENCE REPORT

Author(s): Ešefa Begović, Azem Kožar, Mina Kujović, Samija Sarić, Enver Čengić, Sejdalija Gušić, Mustafa Dervišević
Subject(s): Conference Report
Published by: Arhiv Tuzlanskog kantona

Summary/Abstract: Ešefa BEGOVIĆ, TREĆE SAVJETOVANJE ARHIVSKIH RADNIKA BOSNE I HERCEGOVINE, Bihać, 24. i 25. 6. 1999. godine. Azem KOŽAR, MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP “HISTORIOGRAFIJA O BOSNI I HERCEGOVINI (1980-1998)”, Sarajevo, 4. i 5. novembar 1999. godine. Mina KUJOVIĆ, SAVJETOVANJE HRVATSKOGA ARHIVISTIČKOG DRUŠTVA (Poreč-Pazin, 2.-4. decembar 1999.). Samija SARIĆ, DVADESETDRUGO SAVJETOVANJE SODOBNI ARHIVI 2000 (Radenci, 12.-14. april 2000.). Azem KOŽAR, PETNAESTA KONFERENCIJA MEĐUNARODNOG INSTITUTA ARHIVSKIH ZNANOSTI (Trst, 27.-31. mart 2000.). Enver ČENGIĆ, MEĐUNARODNI SEMINAR “FILM U TELEVIZIJSKIM ARHIVIMA” (Sarajevo, 14. i 15. april 2000.). Sejdalija GUŠIĆ, Mustafa DERVIŠEVIĆ, INTERNACIONALNI KURS O RUKOVOĐENJU ARHIVIMA I ARHIVSKOM DOKUMENTACIJOM (Kuala Lumpur, 1.9. – 31.10. 1999.). Azem KOŽAR, ZAPISNIK o toku 12. savjetovanja “Arhivska praksa 99”, Živinice, 27. i 28. maja 1999. godine (Hotel “Konjuh”).

  • Issue Year: 2000
  • Issue No: 3
  • Page Range: 175-207
  • Page Count: 33
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Toggle Accessibility Mode