The economic culture and modernization Cover Image

Икономическата култура и модернизацията
The economic culture and modernization

Author(s): Nachko Radev
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to Благой Колев. Икономическа култура. С., УИ “Стопанство”, 2002, 282 с.

  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 1
  • Page Range: 120-122
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian