Zdzisław Włodarczyk, At the turn of the eras. Radomsko under Prussian rule (1793-1806) Cover Image

Zdzisław Włodarczyk, Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806)
Zdzisław Włodarczyk, At the turn of the eras. Radomsko under Prussian rule (1793-1806)

Author(s): Tadeusz Grabarczyk
Subject(s): History, Obituary
Published by: Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Omawiana praca przedstawia kilkunastoletni okres z dziejów Radomska, kiedy miasto w wyniku II rozbioru Polski, znalazło się pod panowaniem pruskim. Autor podjął próbę bilansu pruskiej obecności w Radomsku, dokonuje przeglądu poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta, przy czym zwraca uwagę daleko posunięta ingerencja administracji zaborczej we wszelkie jego przejawy. Książkę wzbogacają ilustracje, w tym kopie dokumentów.

  • Issue Year: 16/2016
  • Issue No: 16
  • Page Range: 265-267
  • Page Count: 3
  • Language: Polish